Tepelná čerpadla

Při projektování stavby nízkoenergetického nebo pasivního domu musíme řešit otázku jeho vytápění. Tepelná čerpadla naleznou široké uplatnění při topení, přípravě teplé vody nebo klimatizace.

Princip

Tepelné čerpadlo využívá obnovitelné zdroje energie - to je teplo obsažené v přírodě - zemi, vodě a vzduchu.

Teplo z okolního vzduchu nebo země odebírá primární okruh tepelného čerpadla a poté je koncentruje a předává do topné soustavy. Teplo se odnímá pracovní látkou, která například u zemního kolektoru cirkuluje v hadicích. V tepelném čerpadle jsou kondenzátor, výparník a kompresor, které tvoří uzavřený okruh. Zde se opakuje cyklus komprese, která zvýší teplotu pracovní látky a předání tepla topnému systému.

Výparník odebírá teplo získané z okolí. Plynné chladivo odchází do kompresoru, kde je stlačeno a tím dojde k několikanásobnému zvýšení jeho teploty. Poté prochází kondenzátorem a předává svoje teplo topnému okruhu. Zde se pracovní látka zchladí a směřuje zpět k výparníku aby mu opět odebrala teplo a celý cyklus se opakuje.

Hlavní typy

Tepelná čerpadla se dělí na několik typů podle způsobu jakým získávají z okolního prostředí teplo.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Tento typ tepelného čerpadla odebírá teplo ze vzduchu a předává ho vodě. Tedy klasickému topnému systému využívajícího podlahové vytápění nebo topné články. Samozřejmostí je ohřev teplé vody pro domácnost.

Tepelné čerpadlo země/voda

Využívá teplo akumulované v zemi pomocí vedení umistěného plošně (kolektory) nebo vertikálně (hloubkové vrty). Má nejvyšší účinnost ze všech typů tepelných čerpadel.

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

Primárně není určeno k přípravě teplé vody. Tato tepelná čerpadla se využívají jako topení i klimatizace. jako jediný typ vytápí toto tepelné čerpadlo domy teplým vzduchem pomocí vzduchových rozvodů. U pasivních domů mohou sloužit k vytápění nebo dotápění společně s rekuperátorem.

Tepelné čerpadlo voda/voda

Tepelná čerpadla, která využívají teplotu spodní vody. Pokud je na pozemku umístěna studna lze ji využít také k vytápění domu. tato tepelné čerpadla mají vysokou účinnost a univerzální použití. K bezproblémovému provozu potřebují pouze dostatečný zdroj vody.

Účinnost tepelných čerpadel

Na 1 kW elektrického příkonu jsou čerpadla schopna vyrobit až 5-ti násobek tepelné energie. Ekonomická návratnost je pouze několik let a spotřeba elektřiny několikanásobně nižší než při použití přímotopu.

Výhody tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla je zařízení určená k topení či ohřevu topné vody a také k vytápění bazénů. Používají se k přípravě teplé vody pro domácnost nebo teplo vzdušnému vytápění. Moderní způsoby vytápění, jako jsou tepelná čerpadla, sluneční kolektory a fotovoltaika jsou nejen ekologické ale i velmi ekonomické.

Tento web je chráněn proti nelegálnímu kopírování obsahu: Nekopírujte obsah z tohoto webu, chráněno pomocí Copyscape